O psychoterapii, czym jest psychoterapia?

O psychoterapii, czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest metodą leczenia opartą na szczególnej i aktywnej relacji pomiędzy psychoterapeutą a osobą poszukującą pomocy. Jest to forma oddziaływań psychologicznych, psychospołecznych opartych na aktualnej wiedzy naukowej, świadomych, zaplanowanych, mających na celu usunięcie określonych zaburzeń, będących przyczyną cierpienia pacjenta. Psychoterapia uruchamia zmiany w obszarze myśli, emocji, zachowań danej osoby tak, aby poprawiła się jej adaptacja społeczna, ustąpiły określone objawy czy też poprawiło się ogólne funkcjonowanie psychiczne.

Warunkiem niezbędnym w skutecznej psychoterapii jest stworzenie relacji psychoterapeutycznej, czyli akceptowanej przez obie strony więzi pomiędzy psychoterapeutą i pacjentem. Metodą podstawową w psychoterapii jest rozmowa, ale dotycząca osobistych problemów, myśli, uczuć, przeżyć, przemyśleń, fantazji, snów, skojarzeń w warunkach dyskrecji i bezpieczeństwa emocjonalnego. Psychoterapia odbywa się zwykle raz w tygodniu, regularność spotkań jest warunkiem wytworzenia więzi terapeutycznej, ma także działanie leczące.

Psychoterapeuta nie bierze problemów pacjenta na swoje barki, nie daje gotowych rozwiązań, ale towarzyszy mu na jego drodze w kierunku zdrowia, uruchamia wewnętrzny potencjał, odkrywa zasoby, aby mógł on samodzielnie rozwiązywać swoje problemy, spełniać się w różnych rolach życiowych oraz twórczo rozwijać swoje możliwości.

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter