Oferta pracowni

Oferta pracowni

W swojej pracowni oferuję następujące formy pomocy:

 • porady psychologiczne;
 • konsultacje psychologiczne indywidualne;
 • psychoterapię indywidualną;
 • konsultacje rodzinne;
 • konsultacje dzieci i młodzieży;
 • terapię par;
 • terapię małżeńską;
 • wizyty domowe.

Ponadto przeprowadzam diagnostykę psychologiczną oraz wydaję opinie psychologiczne na podstawie przeprowadzonych testów. W pracowni można dokonać diagnozy na podstawie:

 • badania Skalą Inteligencji Wechslera WAIS-R wraz z pisemną opinią
 • badania testem MMPI-2 wraz z opisem wyników, pisemną opinią
 • badania celem oceny funkcji poznawczych, testami do diagnozy neuropsychologicznej wraz z pisemną opinią psychologiczną
 • badania osobowości, kompetencji społecznych, inteligencji emocjonalnej
 • inne badania psychologiczne, ich zakres do ustalenia indywidualnie.
Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter