Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapię indywidualną osób dorosłych stosuje się m.in. w :

  • zaburzeniach lękowych (napady paniki, lęk uogólniony, fobie)
  • zaburzaniach obsesyjno-kompulsywnych
  • zaburzeniach osobowości;
  • zaburzeniach depresyjnych;
  • zaburzeniach adaptacyjnych;
  • kryzysach psychicznych;
  • problemach zawodowych, osobistych;
  • zaburzeniach odżywiania;
  • zaburzeniach psychosomatycznych (bóle, dolegliwości somatyczne, których podłoże jest emocjonalne)

Psychoterapia jest metodą leczenia opartą na szczególnej i aktywnej relacji pomiędzy psychoterapeutą a osobą poszukującą pomocy. Jest to forma oddziaływań psychologicznych, psychospołecznych opartych na aktualnej wiedzy naukowej, świadomych, zaplanowanych, mających na celu usunięcie określonych zaburzeń, będących przyczyną cierpienia pacjenta. Psychoterapia uruchamia zmiany w obszarze myśli, emocji, zachowań danej osoby tak, aby poprawiła się jej adaptacja społeczna, ustąpiły określone objawy czy też poprawiło się ogólne funkcjonowanie psychiczne.

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter