O pracowni

O pracowni

 

,,Bądź niczym bijące źródło nie zaś jak staw, w którym zawsze stoi ta sama woda”~Paulo Coelho

 

Powody, które skłaniają do poszukiwania psychologa, psychoterapeuty są  bardzo różnorodne, zwykle ich źródłem są problemy osobiste, rodzinne, zawodowe, trudności w relacjach z innymi, a także różnego rodzaju choroby, zaburzenia psychiczne m.in. lękowe, depresyjne, zaburzenia osobowości.  Jak również chęć odnalezienia swojego miejsca w życiu, pragnienie zmiany, rozwoju osobistego, odkrycia swoich mocnych stron, lepszego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Czasami potrzebna jest diagnoza psychologiczna, opinia psychologiczna do celów rentowych, orzeczniczych czy innych.

Na początku zawsze jest konsultacja psychologiczna, która może być jednorazowym spotkaniem, celem uzyskania porady, diagnozy, jak też wstępem do psychoterapii. W pracowni podczas konsultacji wspólnie z osobą szukającą pomocy rozpoznajemy problem i dobieramy indywidualnie rodzaje pomocy.

Pierwsze 1-3 spotkania to mogą być konsultacje psychologiczne o charakterze psychoedukacji, wsparcia psychospołecznego czy też interwencji w przeżywanym kryzysie.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter