Konsultacje rodzinne, dzieci, młodzieży

Konsultacje rodzinne, dzieci, młodzieży

Konsultacje rodzinne, dzieci, młodzieży – celem jest diagnoza problemu w obrębie systemu rodzinnego. Na spotkanie zwykle zgłaszają się rodzice z dziećmi czy młodzieżą, zwykle dotyczy to problemów wychowawczych, szkolnych, różnego rodzaju sytuacji kryzysowych. Podobnie jak podczas konsultacji indywidualnej rozpoznaje się źródło problemów i ustala sposoby rozwiązania trudności, które będą korzystne dla członków rodziny.

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter