Psychoterapia par, psychoterapia małżeńska

Psychoterapia par, psychoterapia małżeńska

Na czym polega psychoterapia par?

Psychoterapia par polega na tym, że psychoterapeuta spotyka się z parą na neutralnym terenie jakim jest gabinet, nie staje po żadnej ze stron, nie angażuje się w konflikt pomiędzy obojgiem osób, pomaga we wzajemnej komunikacji i znalezieniu źródła problemów. Psychoterapia par pozwala na wyrażenie uczuć, emocji, potrzeb, rozwiązanie sytuacji kryzysu, konfliktu, pomaga wyjaśnić wzajemne relacje, zbadać obszary problemowe w związku.

Psychoterapeuta uczy skutecznej komunikacji w związku, daje szansę na przełamanie stagnacji, rutyny, daje możliwość podejmowania partnerom korzystnych dla ich relacji decyzji. Psychoterapeuta wspiera obie strony i związek jako całość oraz dostrzega potencjał danej pary do zmiany. Takie podejście jest niezbędne w skutecznej psychoterapii małżeńskiej.

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter