Konsultacja psychologiczna indywidualna

Konsultacja psychologiczna indywidualna

Konsultacja psychologiczna indywidualna – celem konsultacji jest zdiagnozowanie problemu z jakim przychodzi dana osoba, jest spotkaniem, które łączy diagnozę z poradnictwem psychologicznym. Podczas konsultacji ustala się indywidualne formy pomocy, dostosowane do potrzeb i oczekiwań zgłaszającej się osoby. Konsultacja psychologiczna nie jest psychoterapią i nie zobowiązuje do jej podjęcia. Może być jednorazowym spotkaniem.

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter