Diagnoza, badania i opinie psychologiczne

Diagnoza, badania i opinie psychologiczne

W gabinecie przeprowadzam następujące badania, z każdego z nich sporządzam pisemną opinię psychologiczną:

Badanie Skalą Inteligencji WAIS-R (PL)

Ocena poziomu inteligencji, określenie ilorazu inteligencji, wraz z całościowym opisem poszczególnych zdolności. Jest to jedyne badanie, które w sposób rzetelny i zgodny ze standardami PTP ustala poziom niepełnosprawności umysłowej. Wynik tego badania jest ważny dwa lata, po tym czasie trzeba je powtórzyć, jeżeli będzie taka konieczność.

Badanie funkcji poznawczych testami neuropsychologicznymi

Najczęściej wykonuje się takie badanie jeśli istnieje podejrzenie zmian w obrębie OUN, zaburzeń otępiennych lub jeśli konieczna jest ocena sprawności funkcji pamięci, uwagi, percepcji do celów rentowych, orzeczniczych.

Badanie testem MMPI-2

Jest to całościowa diagnostyka obejmująca szerokie spektrum różnych zaburzeń psychicznych, badanie wykonywane jest do celów rentowych, orzeczniczych, czasami jest zalecenie lekarza, aby ten test wykonać. Jest on stosowany w sprawach sądowych np. dotyczących uzyskania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Test MMPI-2 pozwala na rozpoznanie czy dana osoba może cierpieć na chorobę psychiczną, czy ma zaburzania nastroju, zaburzenia depresyjne, nerwicowe, zaburzenia osobowości jak również diagnozuje inne problemy i trudności.

Pozostałe badania i testy

Przeprowadzam także badania innymi testami badającymi osobowość, kompetencje społeczne, inteligencję emocjonalna, a także czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu, środków psychoaktywnych, hazardu, zakupów, gier komputerowych itp.

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter