O diagnozie psychologicznej

O diagnozie psychologicznej

Diagnoza psychologiczna wykorzystuje szereg metod i testów, które są uznawane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Psycholog kliniczny ze specjalizacją jest uprawniony do przeprowadzania diagnostyki klinicznej. Przez wiele lat pracowałam jako biegły sądowy, konsultant w ZUS oraz członek Powiatowego Zespołu ds Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Jestem wyspecjalizowana w diagnostyce psychologicznej, mam w tym obszarze bardzo duże doświadczenie. Psychologiczne badania testowe najczęściej są wykorzystywane do celów rentowych m.in. ustalenia stopnia niepełnosprawności umysłowej, oceny funkcji poznawczych, sprawdzenia poziomu otępienia czy też określenia różnego rodzaju chorób psychicznych, zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresyjnych.

Opinie psychologiczne

Opinie psychologiczne często są potrzebne do Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności, celem przedłożenia w ZUS w trakcie ubiegania się o rentę, podczas spraw sądowych np. w procesach cywilnych, czy starania się o odszkodowanie. Psycholog kliniczny jest w stanie ocenić jaki jest problem czy dana osoba wymaga leczenia psychiatrycznego, neurologicznego czy innego leczenia specjalistycznego. Czy jest uzależniona od alkoholu, narkotyków i wymaga terapii odwykowej, jak również czy jej problemy wymagają pomocy psychologicznej, psychoterapii.

W swojej pracowni wykonuję następujące badania

  • poziomu sprawności umysłowej, ilorazu inteligencji;
  • sprawności funkcji poznawczych, diagnozy neuropsychologicznej, występowania np. objawów otępienia;
  • oceny osobowości, inteligencji emocjonalnej, kompetencji społecznych;
  • całościową diagnostykę testem MMPI-2
Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter