mgr Katarzyna Sarnicka psycholog kliniczny, psychoterapeuta

mgr Katarzyna Sarnicka psycholog kliniczny, psychoterapeuta

 

„Spotkanie dwóch osobowości przypomina kontakt dwóch substancji chemicznych jeżeli nastąpi jakakolwiek reakcja obie ulegną zmianie”~C.G.Jung

Nazywam się Katarzykasia-dobry-psycholog-2na Sarnicka (dawniej Nowak) jestem psychologiem ze specjalizacją zawodową w zakresie psychologii klinicznej, posiadam ponad 20 lat bogatego doświadczenia w zakresie diagnozy psychologicznej, psychoterapii, poradnictwa oraz interwencji kryzysowej. Praca jako psycholog jest moją pasją, niezmiennie fascynuje mnie świat przeżyć drugiego człowieka, a możliwość pomocy innym jest dla mnie źródłem radości i spełnienia.

Od 2000 roku prowadziłam prywatny gabinet psychologiczny w Wodzisławiu  Śląskim wcześniej pod nazwiskiem panieńskim Nowak, prowadząc psychoterapię, dokonując diagnozy psychologicznej i udzielając porad psychologicznych.

Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Psychologii i Pedagogiki w 1995 roku.

W 2000 roku zdobyłam tytuł psychologa klinicznego po odbyciu trzyletniej specjalizacji zawodowej w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Kadr Medycznych  pod kierunkiem dr hab. n. społ. Bernadetty Izydorczyk oraz zdaniu egzaminu specjalizacyjnego.

W latach 2001 – 2005 odbyłam całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii przy Oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości Katedra i Klinika Psychiatrii Dorosłych |CM UJ w Krakowie mające atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i umożliwiające zdobycie certyfikatu PTP.

Zawodowo jestem związFrhlingsmorgen am Sylter Wattenmeerana ze Szpitalem Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, gdzie pracuję od ponad 21 lat na oddziałach psychiatrycznych przyjęciowych oraz oddziałach psychiatrii sądowej. W szpitalu pomagam osobom z szerokim spektrum problemów. Począwszy od osób zmagających się z ciężką chorobą psychiczną np. schizofrenią poprzez pacjentów z rozpoznaniem depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, a także osobami zdrowymi, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, przeżywają silny stres, doznały poważnej straty, czy też mają problemy w związkach, w pracy itp. Zajmuję się diagnostyką psychologiczną, udzielam porad odnośnie problemów z uzależnieniem od alkoholu czy innych środków psychoaktywnych. Doradzam osobom i ich rodzinom również w przypadku niepełnosprawności umysłowej, zaburzeń autystycznych, zaburzeń poznawczych.

Od początku swojej pracy opiniowałam jako biegły sądowy w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych. Przez 10 lat byłam stałym biegłym z listy biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach.

Ponadto jestem członkiem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku od 2003 roku.

Jako psycholog kliniczny wykonuję konsultacje na oddziale internistycznym, geriatrycznym i pediatrycznym szpitala w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach od 2009 roku. Konsultuję psychologicznie dzieci, młodzież i całe rodziny, a także pomagam osobom starszym na oddziale geriatrycznym, zajmując się wsparciem psychospołecznym oraz diagnozą funkcji poznawczych.

Wykonywałam badania i wydawałam opinie psychologiczne dla potrzeb orzecznictwa rentowego ZUS w latach 2000-2004.

Od 2004 do 2011 pracowałam jako psycholog, psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Psychologicznej.

Udzielałam porad na dyżurach interwencji kryzysowej m.in. udzielałam pomocy ofiarom przemocy domowej.

W swojej pracy psychoterapeutycznej opieram się na podejściu związanym z psychoterapią psychodynamiczną, korzystam z elementów psychoterapii poznawczo-behawioralnej i systemowej,  jestem również gotowa korzystać z osiągnięć innych  nurtów psychoterapeutycznych.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w mojej pracy ściśle kieruję się Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologa. W pracowni mając na celu dobro moich pacjentów stosuję się do zasad tajemnicy zawodowej, staram się zapewnić im jak największe poczucie bezpieczeństwa i dyskrecji. Swoją pracę poddaję superwizji.

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter